Thông tin văn bản
Công văn số 1827/VP-KTTC ngày 02/04/2019 sao gửi Thông tư số 13/2019/TT-BTC ngày 15/3/2019 của Bộ Tài chính
Số ký hiệu: 1827/VP-KTTC Ngày ban hành: 02/04/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: sao gửi Thông tư số 13/2019/TT-BTC ngày 15/3/2019 của Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký: Huỳnh Thị Hồng Nhung
Đính kèm: 1827.rar