Thông tin văn bản
Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 27/01/2014

Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương năm 2012

Số ký hiệu: 320/QĐ-UBND Ngày ban hành: 27/01/2014
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương năm 2012

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: số 02 năm 2014 Người ký: Trần Lưu Quang
Đính kèm: 320QDUBND2014.doc