Thông tin văn bản
Văn bản số 10192/VP-KSTTHC ngày 08/11/2023 Sao gửi Báo cáo số 1763/BC-TCTTKĐA ngày 02/11/2023 của Tổ Công tác triển khai Đề án 06
Số ký hiệu: 10192/VP-KSTTHC Ngày ban hành: 08/11/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Báo cáo số 1763/BC-TCTTKĐA ngày 02/11/2023 của Tổ Công tác triển khai Đề án 06
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20231116172132.zip