Thông tin văn bản
Văn bản số 49/VP-KGVX ngày 04/01/2022 sao gửi Nghị định số 127/2021/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22/11/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.
Số ký hiệu: 49/VP-KGVX Ngày ban hành: 04/01/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Nghị định số 127/2021/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22/11/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220107151910.zip