Thông tin văn bản
Văn bản số 736/VP-KT ngày 07/02/2022 sao gửi Quyết định số 154/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu: 736/VP-KT Ngày ban hành: 07/02/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 154/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220207161547.zip