Thông tin văn bản
Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND ngày 20/08/2015

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội  tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 41/2015/QĐ-UBND Ngày ban hành: 20/08/2015
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội  tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 09 năm 2015 Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 412015QDUBND2015.doc