Thông tin văn bản
Báo cáo số 236/BC-UBND ngày 05/07/2019 Báo cáo thực hiện Nghị quyết số 18/2008/QH12 của Quốc hội giai đoạn 2009 - 2018
Số ký hiệu: 236/BC-UBND Ngày ban hành: 05/07/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo thực hiện Nghị quyết số 18/2008/QH12 của Quốc hội giai đoạn 2009 - 2018
Lĩnh vực: Văn hóa Xã hội Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 236.bc.signed.pdf