Thông tin văn bản
Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 20/11/2014

V/v đẩy mạnh công tác lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 11/CT-UBND Ngày ban hành: 20/11/2014
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Chỉ thị
Trích yếu:

V/v đẩy mạnh công tác lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 14 năm 2014 Người ký:
Đính kèm: 11CTUBND2014.doc