Thông tin văn bản
Văn bản số 2632/UBND-TH ngày 26/10/2018 Phân công cán bộ sở, ngành tham gia tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh
Số ký hiệu: 2632/UBND-TH Ngày ban hành: 26/10/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Phân công cán bộ sở, ngành tham gia tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2623.ub.PDF