Thông tin văn bản
Văn bản số 517/VP-KTTC ngày 25/01/2018

Về việc : tham gia góp ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 227/2016/TT-BTC

Số ký hiệu: 517/VP-KTTC Ngày ban hành: 25/01/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc : tham gia góp ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 227/2016/TT-BTC

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 517VPKTTC2018.rar