Thông tin văn bản
Nghị quyết số 42/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

Về việc phê chuẩn phương án điều chỉnh tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách và mức bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện, xã của huyện Dương Minh Châu

Số ký hiệu: 42/2011/NQ-HĐND Ngày ban hành: 09/12/2011
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Về việc phê chuẩn phương án điều chỉnh tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách và mức bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện, xã của huyện Dương Minh Châu

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 15 năm 2011 Người ký:
Đính kèm: NQ_42.rar