Thông tin văn bản
Quyết định số 2480/QĐ-UBND ngày 28/11/2023 Công bố danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 2480/QĐ-UBND Ngày ban hành: 28/11/2023
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Công bố danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Võ Đức Trong
Đính kèm: 2480 qd 2023_Signed.pdf