Thông tin văn bản
Công văn số 613/UBND-NCPC ngày 03/04/2019 hướng dẫn các giải pháp tăng cường công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu: 613/UBND-NCPC Ngày ban hành: 03/04/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: hướng dẫn các giải pháp tăng cường công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 613.ub.PDF