Thông tin văn bản
Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 15/08/2016

Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động  của Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh

Số ký hiệu: 27/2016/QĐ-UBND Ngày ban hành: 15/08/2016
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động  của Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: số 05 năm 2016 Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 272016QDUBND2016.docx