Thông tin văn bản
Văn bản số 2565/UBND-KTN ngày 18/10/2018 xây dựng phương án phân bổ 10% dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 vốn ngân sách trung ương (bao gồm vốn ODA và TPCP).
Số ký hiệu: 2565/UBND-KTN Ngày ban hành: 18/10/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: xây dựng phương án phân bổ 10% dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 vốn ngân sách trung ương (bao gồm vốn ODA và TPCP).
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2565.UB.PDF