Thông tin văn bản
Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 17/04/2015

Ban hành Quy định chế độ nhuận bút, thù lao trên Cổng/Trang thông tin điện tử; Hệ thống bảng quang báo và tài liệu không kinh doanh

Số ký hiệu: 21/2015/QĐ-UBND Ngày ban hành: 17/04/2015
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy định chế độ nhuận bút, thù lao trên Cổng/Trang thông tin điện tử; Hệ thống bảng quang báo và tài liệu không kinh doanh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 05 năm 2015 Người ký: Trần Lưu Quang
Đính kèm: 212015QDUBND2015.doc