Thông tin văn bản
Văn bản số 5087/VP-NC ngày 29/07/2021 Sao gửi Công văn 247-CV/TU ngày 22/7/.2021 của BTVTU về thực hiện chế độ báo cáo định kỳ Chỉ thị số 35-CT/TW và Chỉ thị 27-CT/TW và Quy định 11-QĐi/TW
Số ký hiệu: 5087/VP-NC Ngày ban hành: 29/07/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Công văn 247-CV/TU ngày 22/7/.2021 của BTVTU về thực hiện chế độ báo cáo định kỳ Chỉ thị số 35-CT/TW và Chỉ thị 27-CT/TW và Quy định 11-QĐi/TW
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210825083603.zip