Thông tin văn bản
Văn bản số 696/VP-KTN ngày 02/02/2018

CKS Về việc :Triển khai thực hiện Quyết định số: 04/2018/QĐ-TTg

Số ký hiệu: 696/VP-KTN Ngày ban hành: 02/02/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

CKS Về việc :Triển khai thực hiện Quyết định số: 04/2018/QĐ-TTg

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 696VPKTN2018.rar