Thông tin văn bản
Văn bản số 493/VP-KT ngày 19/01/2021 Sao gửi Nghị định số 03/2021/NĐ-CP của Chính phủ.
Số ký hiệu: 493/VP-KT Ngày ban hành: 19/01/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Nghị định số 03/2021/NĐ-CP của Chính phủ.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210122141324.zip