Thông tin văn bản
Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 12/05/2014

Về đặt tên đường, tên cầu và công viên trên địa bàn thành phố Tây Ninh.

Số ký hiệu: 11/2014/QĐ-UBND Ngày ban hành: 12/05/2014
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Về đặt tên đường, tên cầu và công viên trên địa bàn thành phố Tây Ninh.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 04 năm 2014 Người ký:
Đính kèm: 112014QDUBND2014.doc