Thông tin văn bản
Văn bản số 10154/VP-KGVX ngày 08/11/2023 Sao gửi Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01/11/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình
Số ký hiệu: 10154/VP-KGVX Ngày ban hành: 08/11/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01/11/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20231116173051.zip