Thông tin văn bản
Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 22/10/2021 Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 21/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 22/10/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 10 năm 2021 Người ký: Võ Đức Trong
Đính kèm: 21 qppl.signed.pdf