Thông tin văn bản
Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 01/07/2021 Nghị Quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 07/2021/NQ-HĐND Ngày ban hành: 01/07/2021
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu: Nghị Quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 07 năm 2021 Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Đính kèm: 10. NQ SO 07-2021-NQ-HDND PHI HO TICH- KH01.PDF