Thông tin văn bản
Văn bản số 4614/VP-VHXH ngày 02/07/2020 sao gửi Thông tư số 13/2020/TT-BYT về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 35/2016/TT-BYT ngày 28/9/2016 về ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế
Số ký hiệu: 4614/VP-VHXH Ngày ban hành: 02/07/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Thông tư số 13/2020/TT-BYT về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 35/2016/TT-BYT ngày 28/9/2016 về ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200706214136.zip