Thông tin văn bản
Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ngày 26/03/2010

Ban hành Quy định tạm thời những khu vực và những tuyến đường chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, phải xin phép xây dựng trên địa bàn thị xã Tây Ninh

Số ký hiệu: 01/2010/QĐ-UBND Ngày ban hành: 26/03/2010
Cơ quan ban hành: UBND TP Tây Ninh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy định tạm thời những khu vực và những tuyến đường chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, phải xin phép xây dựng trên địa bàn thị xã Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 01 năm 2010 Người ký:
Đính kèm: 01_QD_2010THIXA.doc