Thông tin văn bản
Công văn số 1642/UBND-KTTC ngày 01/08/2019 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 11/07/2019 của HĐND tỉnh
Số ký hiệu: 1642/UBND-KTTC Ngày ban hành: 01/08/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Triển khai thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 11/07/2019 của HĐND tỉnh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 1642.ub.signed.pdf