Thông tin văn bản
Văn bản số 7294/VP-TKTH ngày 02/10/2020 Sao gửi Báo cáo số 395/BC-TCTTTg
Số ký hiệu: 7294/VP-TKTH Ngày ban hành: 02/10/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Báo cáo số 395/BC-TCTTTg
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20201012083703.zip