Thông tin văn bản
Quyết định số 1273/QĐ-UBND ngày 13/06/2019 Thành lập ban chủ nhiệm DA Đấu tranh phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm PL và phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người
Số ký hiệu: 1273/QĐ-UBND Ngày ban hành: 13/06/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Thành lập ban chủ nhiệm DA Đấu tranh phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm PL và phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 1273.qd.signed.pdf