Thông tin văn bản
Kế hoạch số 877/KH-UBND ngày 03/05/2019 Hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019
Số ký hiệu: 877/KH-UBND Ngày ban hành: 03/05/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019
Lĩnh vực: Văn hóa Xã hội Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 877.ub.PDF