Thông tin văn bản
Quyết định số 947/QĐ-UBND ngày 27/05/2013

Quyết định số 947/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg, ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở

Số ký hiệu: 947/QĐ-UBND Ngày ban hành: 27/05/2013
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Quyết định số 947/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg, ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: số 07 năm 2013 Người ký:
Đính kèm: 947QDUBND2013.doc