Thông tin văn bản
Văn bản số 1256/VP-KTTC ngày 11/03/2019 (cks) sao gửi Quyết định số 212/QĐ-BCT ngày 30/01/2019 của Bộ Công Thương
Số ký hiệu: 1256/VP-KTTC Ngày ban hành: 11/03/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: (cks) sao gửi Quyết định số 212/QĐ-BCT ngày 30/01/2019 của Bộ Công Thương
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 1256.rar