Thông tin văn bản
Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 10/03/2010

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ban Chỉ đạo tỉnh Tây Ninh về phòng, chống tham nhũng

Số ký hiệu: 07/2010/QĐ-UBND Ngày ban hành: 10/03/2010
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ban Chỉ đạo tỉnh Tây Ninh về phòng, chống tham nhũng

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 02 năm 2010 Người ký:
Đính kèm: QD_07.doc