Thông tin văn bản
Kế hoạch số 262/UBND-KTTC ngày 13/02/2020 Triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn, thiếu nước, xâm nhập mặn
Số ký hiệu: 262/UBND-KTTC Ngày ban hành: 13/02/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn, thiếu nước, xâm nhập mặn
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 264.ub.signed.pdf