Thông tin văn bản
Báo cáo số 420/BC-UBND ngày 20/11/2019 BÁO CÁO Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 và dự kiến kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020
Số ký hiệu: 420/BC-UBND Ngày ban hành: 20/11/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: BÁO CÁO Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 và dự kiến kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020
Lĩnh vực: Tổng hợp Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 420.bc.signed.pdf