Thông tin văn bản
Văn bản số 440/VP-NC ngày 23/01/2019 Sao gửi Kế hoạch số 02/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ
Số ký hiệu: 440/VP-NC Ngày ban hành: 23/01/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Kế hoạch số 02/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 440.rar