Thông tin văn bản
Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND ngày 06/04/2022 Ban hành Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 11/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành: 06/04/2022
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Ban hành Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 04 năm 2022 Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 11 qppl.signed.pdf