Thông tin văn bản
Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 24/05/2021 Quyết định quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 11/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 24/05/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 05 năm 2021 Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Đính kèm: phu luc II kem theo QDQPPL 11.PDF
PHU LUC I KEM THEO QD QPPL 11.PDF
11 qppl.signed.pdf