Thông tin văn bản
Văn bản số 8112/VP-KTTC ngày 02/11/2020 Sao gửi Nghị định 129/2020/NĐ-CP ngày 27/10/2020 của Chính phủ
Số ký hiệu: 8112/VP-KTTC Ngày ban hành: 02/11/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Nghị định 129/2020/NĐ-CP ngày 27/10/2020 của Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20201103154202.zip