Thông tin văn bản
Báo cáo số 408/BC-UBND ngày 13/11/2019 Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020
Số ký hiệu: 408/BC-UBND Ngày ban hành: 13/11/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 408.bc.signed.pdf