Thông tin văn bản
Văn bản số 7529/VP-NCPC ngày 02/12/2019 sao gửi Thông tư 20/2019/TT-BGDĐT ngày 26/11/2019
Số ký hiệu: 7529/VP-NCPC Ngày ban hành: 02/12/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Thông tư 20/2019/TT-BGDĐT ngày 26/11/2019
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20191204145036.zip