Thông tin văn bản
Văn bản số 2261/UBND-KSTT ngày 17/09/2018 cập nhật thủ tục hành chính và quy trình giải quyết trên Hệ thống Một cửa điện tử và cổng Dịch vụ công
Số ký hiệu: 2261/UBND-KSTT Ngày ban hành: 17/09/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: cập nhật thủ tục hành chính và quy trình giải quyết trên Hệ thống Một cửa điện tử và cổng Dịch vụ công
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2261.UB.pdf