Thông tin văn bản
Văn bản số 722/VP-KTTC ngày 15/02/2019 Góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16/11/2017
Số ký hiệu: 722/VP-KTTC Ngày ban hành: 15/02/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16/11/2017
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 722_VP-KTTC.rar