Thông tin văn bản
Quyết định số 413/QĐ-UBND ngày 27/02/2015

V/v công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2014

Số ký hiệu: 413/QĐ-UBND Ngày ban hành: 27/02/2015
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

V/v công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2014

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 04 năm 2015 Người ký:
Đính kèm: 413QDUBND2015.rar