Thông tin văn bản
Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 29/06/2012

Về việc điều chỉnh quy hoạch các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND, ngày 12/01/2008 của UBND tỉnh Tây Ninh.

Số ký hiệu: 30/2012/QĐ-UBND Ngày ban hành: 29/06/2012
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Về việc điều chỉnh quy hoạch các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND, ngày 12/01/2008 của UBND tỉnh Tây Ninh.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 06 năm 2012 Người ký:
Đính kèm: 302012QDUBND.doc