Thông tin văn bản
Văn bản số 829/VP-TH ngày 15/03/2016

Tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê

Số ký hiệu: 829/VP-TH Ngày ban hành: 15/03/2016
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Lấy ý kiến dự thảo văn bản
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 829VPTH2016.rar