Thông tin văn bản
Quyết định số 60/2012/QĐ-UBND ngày 19/12/2012

Quyết định số 60/2012/QĐ-UBND Ban hành Quy chế về tuyển dụng công chức cấp xã  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 60/2012/QĐ-UBND Ngày ban hành: 19/12/2012
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Quyết định số 60/2012/QĐ-UBND Ban hành Quy chế về tuyển dụng công chức cấp xã  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 14 năm 2012 Người ký:
Đính kèm: 602012QDUBND2012.doc