Thông tin văn bản
Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 20/07/2022 Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 60/NQ-HĐND Ngày ban hành: 20/07/2022
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu: Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 07 năm 2022 Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Đính kèm: 60-NQ-HDND CHUONG TRINH GIAM SAT 2023- KHT4.PDF