Thông tin văn bản
Văn bản số 845/VP-NC ngày 20/02/2019 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 155/QĐ-TTg, ngày 01/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu: 845/VP-NC Ngày ban hành: 20/02/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Quyết định số 155/QĐ-TTg, ngày 01/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 845.rar