Thông tin văn bản
Quyết định số 42/2011/QĐ-UBND ngày 08/11/2011

Về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 31/2010/QĐ-UBND,  ngày 06 tháng 7 năm 2010 của UBND tỉnh Quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 42/2011/QĐ-UBND Ngày ban hành: 08/11/2011
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 31/2010/QĐ-UBND,  ngày 06 tháng 7 năm 2010 của UBND tỉnh Quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 13 năm 2011 Người ký:
Đính kèm: QD_42.doc