Thông tin văn bản
Kế hoạch số 1399/KH-UBND ngày 03/07/2019 Kế hoạch thực hiện Đề án hợp tác quốc tế về phòng, chống mua bán người, chương trình phòng chống mua bán người năm 2019
Số ký hiệu: 1399/KH-UBND Ngày ban hành: 03/07/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch thực hiện Đề án hợp tác quốc tế về phòng, chống mua bán người, chương trình phòng chống mua bán người năm 2019
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 1399.ub.signed.pdf